PKO BP dywidenda za 2018

PKO BP dywidenda za 2018 rok

Jaka będzie w PKO BP dywidenda za 2018 rok?

Akcjonariusze największego polskiego banku zastanawiają się pewnie jaka będzie w PKO BP dywidenda za 2018 rok? Bank przez kilka lat dzielił się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Potem, z uwagi między innymi na posiadany portfel kredytów w CHF i zalecenia KNF, wypłaty nie były możliwe.

Po kilku latach przerwy PKO BP wypłaciło w 2018 roku dywidendę z zysku za rok 2017. W 2018 roku bank przeznaczył dla akcjonariuszy prawie 700 mln zł. Na jedną akcję wypadło wówczas 55 groszy dywidendy. Od kwoty tej potrącono oczywiście należny podatek. Wypłata miała miejsce 22 sierpnia 2018 r.

PKO BP dywidenda za 2018 rok

PKO BP dywidenda za 2018
PKO BP dywidenda 2019

W roku 2018 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA osiągnęła ponad 3,3 mld zł zysku netto. Pod koniec 2018 roku bank informował, że jest bliski spełnienia kryteriów Komisji Nadzoru Finansowego umożliwiających wypłatę połowy zysku z roku 2018. Oznacza to, że kwota do podziału pomiędzy akcjonariuszy może być ponaddwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku. Więcej: dywidenda PKO BP 2019

W dalszej kolejności Bank otrzymał indywidualne zalecenie KNF, które pozwala na wypłatę właśnie 50 proc. zysku z 2018 roku. Dywidenda może więc wynieść nawet 1,33 zł na akcję. Od tej sumy odliczamy podatek. Po tym zaleceniu, PKO BP poinformowało, że zalecenia Komisji będą realizowane. Pozostaje nam poczekać do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku. To właśnie zgromadzenie ma kompetencje do podjęcia ostatecznych decyzji o dywidendzie. 

Zobacz również jak zmieniają się płace – średnia krajowa 2019 i ceny w roku 2019 – inflacja 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *