Minimalna pensja 2019. Jakie będą podwyżki wynagrodzeń?

Minimalna pensja 2019 – co nas czeka w przyszłym roku? Sporo Polaków wciąż zarabia na poziomie minimalnego wynagrodzenia. W przypadku umów o pracę w 2018 roku, minimalna pensja to 2.100 złotych. Na rękę (po odliczeniu składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego) zostaje z tego sporo mniej … Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła niedawno propozycje dotyczące wysokości najniższego wynagrodzenia, które ma obowiązywać w 2019 roku. Pierwotna propozycja opiewała na 2.250 zł brutto. Jaka więc może być

minimalna pensja 2019?

Wkrótce po wystąpieniu Pani Eli, Ministerstwo Finansów sprzeciwiło się pomysłowi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podwyżka miałaby wynieść 120 zamiast 150 zł brutto. Minimalna pensja 2019 wyniesie zatem prawdopodobnie 2.220 złotych. Zobacz też: płaca minimalna 2019.

minimalna pensja 2019
minimalna pensja 2019

Większej skali podwyżki chciałyby oczywiście związki zawodowe. Oferta rządowa została przekazana do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Jest na nie 30 dni. Uwzględniając jednak wcześniejsze doświadczenia z negocjacji, można, z dużą dozą prawdopodobieństwa, oczekiwać, że propozycje rządowe nie zostaną już w ogóle zmienione.

minimalna pensja 2019 – umowy o dzieło i umowy zlecenie

Razem z ofertą dotyczącą wysokości minimalnej pensji przy umowie o pracę przedstawiono także minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenia i umów o dzieło. W 2019 roku najniższa stawka godzinowa miałaby wynieść 14,50 złotych brutto.

Pensje co prawda rosną (choć niestety nie każdemu …), ale są też ciągle “pożerane” przez inflację. Ceny rosną i z miesiąca na miesiąc stać nas na coraz mniej. Sprawdź wzrost cen w 2018 roku: inflacja 2018

Średnie wynagrodzenie – styczeń 2018

Spora część z nas zarabia na etacie. Często porównujemy nasze wynagrodzenie ze średnią płacą. Możemy dzięki temu sprawdzić czy zarabiamy przyzwoicie, czy może jednak za mało. Każdemu, co jakiś czas, przydałaby się podwyżka. W końcu znów mamy inflację i każdego miesiąca naszych pieniędzy wystarcza na coraz mniejsze zakupy. A gdy nasz szef nie zamierza zwiększyć pensji? Może warto poszukać lepszej pracy? Zobacz też dane o inflacji: inflacja 2018.

Wysokość wynagrodzeń sprawdzamy w publikacjach GUS. Każdego miesiąca Główny Urząd Statystyczny publikuje, np. informację o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Średnia płaca to tylko miara statystyczna i trzeba wiedzieć, że większość z nas wciąż zarabia sporo mniej niż wynosi średnia. Jaka jest zatem aktualnie

średnia pensja w Polsce?

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 r. wyniosło 4.588,54 złotych. To oczywiście pensja brutto. Więcej o wynagrodzeniach w 2018 roku: średnia krajowa 2018.