PKO BP dywidenda za 2018

PKO BP dywidenda za 2018 rok

Jaka będzie w PKO BP dywidenda za 2018 rok?

Akcjonariusze największego polskiego banku zastanawiają się pewnie jaka będzie w PKO BP dywidenda za 2018 rok? Bank przez kilka lat dzielił się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Potem, z uwagi między innymi na posiadany portfel kredytów w CHF i zalecenia KNF, wypłaty nie były możliwe.

Po kilku latach przerwy PKO BP wypłaciło w 2018 roku dywidendę z zysku za rok 2017. W 2018 roku bank przeznaczył dla akcjonariuszy prawie 700 mln zł. Na jedną akcję wypadło wówczas 55 groszy dywidendy. Od kwoty tej potrącono oczywiście należny podatek. Wypłata miała miejsce 22 sierpnia 2018 r.

PKO BP dywidenda za 2018 rok

PKO BP dywidenda za 2018
PKO BP dywidenda 2019

W roku 2018 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA osiągnęła ponad 3,3 mld zł zysku netto. Pod koniec 2018 roku bank informował, że jest bliski spełnienia kryteriów Komisji Nadzoru Finansowego umożliwiających wypłatę połowy zysku z roku 2018. Oznacza to, że kwota do podziału pomiędzy akcjonariuszy może być ponaddwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku. Więcej: dywidenda PKO BP 2019

W dalszej kolejności Bank otrzymał indywidualne zalecenie KNF, które pozwala na wypłatę właśnie 50 proc. zysku z 2018 roku. Dywidenda może więc wynieść nawet 1,33 zł na akcję. Od tej sumy odliczamy podatek. Po tym zaleceniu, PKO BP poinformowało, że zalecenia Komisji będą realizowane. Pozostaje nam poczekać do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku. To właśnie zgromadzenie ma kompetencje do podjęcia ostatecznych decyzji o dywidendzie. 

Zobacz również jak zmieniają się płace – średnia krajowa 2019 i ceny w roku 2019 – inflacja 2019

Minimalna pensja 2019. Jakie będą podwyżki wynagrodzeń?

Minimalna pensja 2019 – co nas czeka w przyszłym roku? Sporo Polaków wciąż zarabia na poziomie minimalnego wynagrodzenia. W przypadku umów o pracę w 2018 roku, minimalna pensja to 2.100 złotych. Na rękę (po odliczeniu składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego) zostaje z tego sporo mniej … Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła niedawno propozycje dotyczące wysokości najniższego wynagrodzenia, które ma obowiązywać w 2019 roku. Pierwotna propozycja opiewała na 2.250 zł brutto. Jaka więc może być

minimalna pensja 2019?

Wkrótce po wystąpieniu Pani Eli, Ministerstwo Finansów sprzeciwiło się pomysłowi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podwyżka miałaby wynieść 120 zamiast 150 zł brutto. Minimalna pensja 2019 wyniesie zatem prawdopodobnie 2.220 złotych. Zobacz też: płaca minimalna 2019.

minimalna pensja 2019
minimalna pensja 2019

Większej skali podwyżki chciałyby oczywiście związki zawodowe. Oferta rządowa została przekazana do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Jest na nie 30 dni. Uwzględniając jednak wcześniejsze doświadczenia z negocjacji, można, z dużą dozą prawdopodobieństwa, oczekiwać, że propozycje rządowe nie zostaną już w ogóle zmienione.

minimalna pensja 2019 – umowy o dzieło i umowy zlecenie

Razem z ofertą dotyczącą wysokości minimalnej pensji przy umowie o pracę przedstawiono także minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenia i umów o dzieło. W 2019 roku najniższa stawka godzinowa miałaby wynieść 14,50 złotych brutto.

Pensje co prawda rosną (choć niestety nie każdemu …), ale są też ciągle “pożerane” przez inflację. Ceny rosną i z miesiąca na miesiąc stać nas na coraz mniej. Sprawdź wzrost cen w 2018 roku: inflacja 2018

Inflacja w kwietniu 2018

2 maja 2018 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował szacunkowe dane o inflacji w kwietniu 2018 r. Są to informacje wstępne, publikowane przez GUS bezpośrednio po miesiącu, którego dotyczą. Jaka była wg GUS inflacja w kwietniu 2018 dowiemy się ostatecznie w połowie czerwca. Wiemy już jednak, jakie są wstępne szacunki inflacji.

Jaki była zatem inflacja w kwietniu 2018?

inflacja w kwietniu 2018
inflacja w kwietniu 2018

Na początku roku inflacja osłabła. Analitycy prognozowali przyspieszenie wzrostu cen do nawet 3 procent rocznie w połowie bieżącego roku. Tymczasem w marcu wskaźnik inflacji wyniósł 1,3 proc. W kwietniu bardzo podrożały paliwa i głównie to spowodowało, że inflacja w kwietniu 2018 znów podskoczyła.

Według szacunkowych informacji GUS, w kwietniu 2018 ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,5 proc. Natomiast roczny wskaźnik inflacji 2018 wyniósł 1,6 proc. (o tyle ceny w kwietniu 2018 były wyższe od cen zanotowanych w kwietniu 2017 roku). Więcej o wzroście cen: inflacja 2018

W tym roku, oprócz ogólnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, GUS podaje dane o inflacji w niektórych grupach towarów i usług. W ujęciu rocznym mocno podrożały żywność i napoje bezalkoholowe (o 4,0 proc.), a w relacji do poziomu cen z marca 2017 – paliwa do prywatnych środków transportu (o 2,8 proc.). Szczególnie zauważalny był dla nas ostatnio wzrost cen benzyny …

Inflacja znów rośnie i pożera nasze wynagrodzenia, zobacz też: średnie wynagrodzenie styczeń 2018.

Średnie wynagrodzenie – styczeń 2018

Spora część z nas zarabia na etacie. Często porównujemy nasze wynagrodzenie ze średnią płacą. Możemy dzięki temu sprawdzić czy zarabiamy przyzwoicie, czy może jednak za mało. Każdemu, co jakiś czas, przydałaby się podwyżka. W końcu znów mamy inflację i każdego miesiąca naszych pieniędzy wystarcza na coraz mniejsze zakupy. A gdy nasz szef nie zamierza zwiększyć pensji? Może warto poszukać lepszej pracy? Zobacz też dane o inflacji: inflacja 2018.

Wysokość wynagrodzeń sprawdzamy w publikacjach GUS. Każdego miesiąca Główny Urząd Statystyczny publikuje, np. informację o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Średnia płaca to tylko miara statystyczna i trzeba wiedzieć, że większość z nas wciąż zarabia sporo mniej niż wynosi średnia. Jaka jest zatem aktualnie

średnia pensja w Polsce?

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 r. wyniosło 4.588,54 złotych. To oczywiście pensja brutto. Więcej o wynagrodzeniach w 2018 roku: średnia krajowa 2018.

Strony finansowe. Gospodarka

Witam na blogu o finansach, gospodarce, ofertach bankowych. Znajdą się tu informacje gospodarcze, finansowe, dane o inflacji w Polsce, naszym wzroście gospodarczym, kursach walutowych, budżecie Polski. Poszukam prognoz inflacyjnych, przewidywań dotyczących wzrostu PKB, prognoz kształtowania się kursów walutowych, w tym prognoz kursu franka szwajcarskiego, który tak interesuje wielu Polaków z uwagi na posiadane kredyty hipoteczne.

Będą też rankingi ofert bankowych, rankingi kredytów hipotecznych, kart kredytowych, lokat bankowych czy kont osobistych. Gdzie oszczędzać i w co zainwestować? Takie pytania będą stawiane i poszukam na nie odpowiedzi.

Będę sprawdzać jak kształtują się stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, jakie są jego przewidywania dotyczące inflacji, co w tym zakresie robi Rada Polityki Pieniężnej i jak reaguje na zmiany w polskiej gospodarce, np. rosnącą inflację.

Na blogu znajdą się również odnośniki do znalezionych w sieci, ciekawych stron  czy artykułów o tematyce, o której piszę.

Zapraszam do odwiedzin.